Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

W roku szkolnym 2019/2020 stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali następujący uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim: Adrian Maliszewski – uczeń klasy drugiej Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych i Alicja Kap uczennica klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego klasa biologiczno medyczna. Podczas uroczystości w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego uczniowie odebrali dyplom z rąk  Pana Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego i Pani Teresy Misiuk – Lubelskiej Kurator Oświaty.

Nagrodzonym uczniom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!