Spotkanie z dr hab. inż. Jackiem Czarnigowskim, profesorem Politechniki Lubelskiej

            W ramach projektu „Droga do sukcesu” w grudniu 2020 roku w ZSP im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim odbyło się po raz kolejny spotkanie z człowiekiem, który odniósł sukces na polu naukowym, a także biznesowym. Z uczniami kilku klas odbył spotkanie on-line dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor Politechniki Lubelskiej.

   Pan Jacek Czarnigowski jest absolwentem tutejszego Technikum Mechanicznego, które ukończył w 1994 r. W latach 1994 – 1999 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Będąc jeszcze studentem został asystentem  w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i rozpoczął współpracę naukową z profesorem Mirosławem Wendekerem. Już w 2003 roku obronił pracę doktorską, cały czas pracując nad systemami wtryskowymi w silnikach spalinowych. Jednocześnie rozpoczął współpracę z przemysłem będąc kierownikiem działu badawczo-rozwojowego w firmie D.T. Gas System, gdzie miał udział w opracowaniu sprzedawanych na całym świecie układów zasilania pojazdów gazem LPG. W roku 2005 rozpoczął współpracę z polskim przemysłem lotniczym nad modernizacją silników gwiazdowych. Prace te zaowocowały opracowaniem nowej wersji 1000 konnego silnika gwiazdowego, który uzyskał certyfikat typu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Wynikiem tych pracy było  w 2009 roku wspólnie z osobami z zespołu badawczego, założenie firmy Auto&Aero Technologies Sp. z o.o. Jej celem jest projektowanie i wytwarzanie układów mechatronicznych dla lotnictwa lekkiego oraz „General Aviation”. Dalszy rozwój naukowy zaowocował 3 lipca 2013 roku uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. W 2014 roku został profesorem nadzwyczajnym, a od 1 października 2019 profesorem Politechniki Lubelskiej. Cały czas prowadzi prace badawcze współpracując z lotnictwem lekkim nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie. Zdobył uprawnienia mechanika samolotowego oraz licencję pilota. Jest autorem i współautorem kilku patentów i wzorów użytkowych. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

            Pomimo upływu lat nie zapomniał o swojej byłej szkole i wspomina ją z sentymentem. Chętnie spotyka się z uczniami, wśród których są jego późniejsi studenci. Zawsze podkreśla, że na drodze do sukcesu nigdy nie może zabraknąć determinacji w osiągnięciu wytyczonego celu,  a jednocześnie nie można rezygnować z marzeń.