Rozpoczynamy nabór do projektu „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”

Uwaga, Uczennice i Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 Rozpoczynamy nabór do projektu  

„LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy chcieliby nabyć umiejętności, przydatne podczas lekcji, egzaminów maturalnych (szczególnie z języka polskiego na poziomie rozszerzonym) i w życiu zawodowym.

Celem głównym projektu, realizowanego w naszej szkole przez pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej jest podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez udział uczniów w fakultatywnych zajęciach z zakresu edukacji filozoficznej realizowanych w formie kursów edukacyjnych.

Zajęcia fakultatywne przeprowadzone będą w pięciu modułach (trzy logiczno-heurystyczne oraz dwa komunikacyjno-retoryczne):

a)„Co to znaczy?”

b)”Dlaczego tak twierdzisz?”

c)”Jak doszedłeś do tego wniosku?

d)”Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych”

e)”Spróbujmy się dogadać…czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących

 

Cały kurs obejmować będzie łącznie 50 godzin dydaktycznych, w tym każdy z modułów po 10 godzin dydaktycznych.

Zajęcia fakultatywne realizowane będą w piątki i soboty po 5 godzin dydaktycznych dziennie.

 

Obowiązki uczestnika Projektu

UP zobowiązuje się do:

  1. uczestnictwa w całym cyklu zajęć przewidzianych do realizacji dla danej grupy w ramach Projektu,
  2. udziału w badaniu wzrostu kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem poprzez wypełnienie początkowej i końcowej ankiety oceny wzrostu kompetencji
  3. udziału w tzw. Debacie Oxfordzkiej
  4. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% wymiaru godzinowego zajęć.
  5. składania podpisów na listach obecności na zajęciach,
  6. potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych i certyfikatu/zaświadczenia oraz dyplomu o ukończeniu zajęć

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 r. Prowadzić je będą pracownicy naukowi UMCS. Grupa liczyć będzie 20 osób ( 15 dziewcząt i 5 chłopców).

Uczniowie zainteresowani udziałem proszeni są o zgłoszenie do nauczyciela języka polskiego lub bezpośrednio do szkolnego koordynatora projektu- Jolanty Bilskiej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 września.

 

                                                                                                               Zapraszamy do udziału