ROZKŁAD ZAJĘĆ – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 04-05.01.2019 oraz 11-12.01.2019

KWALIFIKACJA  – AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

PIĄTEK 04.01.2019 GODZ. 1600

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej A. Dołbeń 18
2.       Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej A. Dołbeń 18
3.       Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej A. Dołbeń 18
4.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
5.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
6.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18

 

 SOBOTA 05.01.2018 GODZ. 800

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Podstawy makro i mikroekonomii E. Fijałek 14
2.       Podstawy makro i mikroekonomii E. Fijałek 14
3.       Podstawy statystyki E. Fijałek 14
4.       Podstawy statystyki E. Fijałek 14
5.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
6.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
7.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
8.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
9.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
10.    Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14

 

 

PIĄTEK 11.01.2019 GODZ. 1600

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej A. Dołbeń 18
2.       Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej A. Dołbeń 18
3.       Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej A. Dołbeń 18
4.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
5.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18
6.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 18

 

 SOBOTA 12.01.2018 GODZ. 800

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Język obcy zawodowy G. Litwiniec 14
2.       Język obcy zawodowy G. Litwiniec 14
3.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
4.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
5.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14
6.       Wykonywanie prac biurowych E. Cybulska 14