Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym dla dorosłych

ZASADY REKRUTACJI

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim

na rok szkolny 2017/2018

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Dokumenty jakie należy złożyć od 1 czerwca 2017 r. od godz. 8.00 do 27 czerwca  2017 r. do godz. 15.00:

  • od 1 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na druku ustalonym przez szkołę,
  • od 28 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,
  • 4 lipca 2017 r. do godz. 11.00– ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do szkoły,
  • od 5 lipca 2017 r. od godz. 8.00 do 14 lipca 2017 r. do godz. 15.00potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
  • 17 lipca 2017 r. godz. 00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.