Technik żywienia i usług gastronomicznych

Informatyka                                             

technik żywienia i usług gastronomicznychKwalifikacje:

TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów

Rozszerzenie: matematyka, chemia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – technik żywienia.

Absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

3) planowania i oceny żywienia

4) organizowania produkcji gastronomicznej

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych