Technik mechanik

Informator                                            

Technik mechanikKwalifikacje zawodowe:

MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Rozszerzenia: matematyka, fizyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – technik mechanik.

Absolwenci technikum mechanicznego będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
4) obsługiwania maszyn i urządzeń
5) organizowania procesu produkcji