Technik informatyk

Informator                                             

Technik informatykKwalifikacje:

EE.8- Montaż i eksploatacje systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.9 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Rozszerzenia: matematyka, informatyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika informatyk potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik informatyk.

Absolwent technikum informatycznego będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami