Technik hotelarstwa

Informator                                             

Technik-hotelarstwaKwalifikacje zawodowe:

TG.12 – Planowanie i realizacja usług w recepcji.

TG.13 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Rozszerzenia: matematyka, geografia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika hotelarstwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik hotelarstwa.

Absolwenci technikum hotelarstwa będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich

2) rezerwowania usług hotelarskich

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe