Technik budownictwa

Informator                                                

Technikum budowlane

Wstecz
Kwalifikacje:

BD.29 – Wykonanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Rozszerzenie: matematyka i fizyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika budownictwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik usług budowlanych.
Absolwenci technikum budownictwa będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) wykonywania określonych robot budowlanych

2) organizowania i kontrolowania robot związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

3) organizowania i kontrolowania robot budowlanych stanu surowego i robot wykończeniowych

4) organizowania i kontrolowania robot związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej