Stolarz

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie stolarz

Informator                                            

Stolarz zawodówkaKwalifikacje zawodowe:

A13 – Wykonywanie wyrobów stolarskich

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

  • odczytywać rysunki techniczne, schematy, sporządzać szkice,
  • prowadzić obróbkę skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym,
  • wykonywać elementy konstrukcyjne z drewna i tworzyw drzewnych,
  • wykonywać klejenie i oklejanie wyrobów stolarskich,
  • dobierać i stosować systemy montażu i okuwania wyrobów,
  • wykonywać wyroby o różnorodnym przeznaczeniu, funkcji i konstrukcji.

Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie stolarz .