Sprzedawca

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie sprzedawca

Informator                                           

sprzedawcaKwalifikacje zawodowe:

AU.20 – Prowadzenie sprzedaży

Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:

  • przyjmowania i przygotowania towarów do sprzedaży,
  • eksponowania towarów,
  • marketingu,
  • wykonywania czynności rachunkowo-kasowych,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem towarów,
  • prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia praktyczne odbywają w sieci placówek usługowo-handlowych na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego. Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w sklepach różnych branż oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie sprzedawca.