Ślusarz

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie ślusarz

Kwalifikację jaką uzyskuje uczeń kształcący się jako ślusarz:

  • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narządzi EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej

Nauka trwa 3 lata.

Ślusarz to specjalista w dziedzinie prac związanych z wykonywaniem i naprawą części maszyn, urządzeń przemysłowych, jak i rolniczych:

– obsługuje obrabiarki konwencjonalne jak i CNC, min.: tokarki, frezarki, szlifierki i wiertarki,

– posiada ogólną wiedze z dziedziny mechaniki i montażu podzespołów maszyn,

– potrafi sporządzić rysunek techniczny, a także biegle odczytuje dokumentacje techniczną i rysunkową,

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w fabryce B.Braun w Radzyniu Podlaskim, gdzie w trzyletnim cyklu uczniowie pobierając naukę oraz otrzymują wynagrodzenie.

Nasi absolwenci otrzymują gwarancje stałego zatrudnienia w fabryce B.Braun, a także znajdują zatrudnienie w przemyśle metalowym i maszynowym, warsztatach samochodowych, firmach budowlanych i sanitarnych, serwisach maszyn rolniczych, oraz serwisach sprzętu domowego.