Ślusarz

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie ślusarz

Informator                                           

slusarzKwalifikacje zawodowe:

MG.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu:

posługiwania się dokumentacją techniczną,

wykonywania prac ślusarko-montażowych,

wykonywania prac spawalniczych,

obróbki skrawaniem jak: toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie.

Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł w zawodzie ślusarz