Kucharz

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie kucharz

Informator                                           

KucharzKwalifikacje zawodowe:

TG.07 – sporządzanie potraw i napojów

Uczniowie tej szkoły mogą zdobyć zawód kucharza. Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesną dokumentację programową dla zawodu szerokoprofilowego. Uczeń zdobywa wiedzę ogólnokształcącą i zawodową. Na zajęciach praktycznych w szkole oraz zleconych imprezach nabywają umiejętności:

Nauka trwa 3 lata.