Klasa matematyczno – politechniczna

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

geografia

Nauka trwa 4 lata.  

Klasa prowadzona jest pod patronatem Politechniki Lubelskiej i Wydziału Matematyki UMCS w Lublinie.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej prowadzonej przez szkołę z: Włochami, Grecją, Francją i Izraelem.

Profil matematyczno-politechniczny adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w tej klasie to: matematyka, geografia i język obcy. Nauka w klasie o profilu matematyczno-politechnicznym sprzyja korelacji różnych dziedzin wiedzy, eksponuje ścisły (matematyczny) opis zjawisk podczas nauki przedmiotów przyrodniczych, pozwala na dokładniejsze omawianie procesu rozwoju nauki i techniki. Połączenie matematyki z geografią stwarza dodatkowe możliwości w wyborze przyszłych kierunków studiów (tj. matematyka, informatyka, geografia, geodezja, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka, ekonomia, mechanika, logistyka, turystyka i rekreacja). Ta klasa to także propozycja dla osób pragnących doskonalić znajomość języków obcych. Ułatwi im odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

W trakcie nauki troszczymy się o naszych uczniów oferując im:

– zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania,

– dodatkowe zajęcia lub konsultacje indywidualne rozwijające zainteresowania,

– przygotowanie oraz udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach,

– przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów kierunkowych.

Klasa ta objęta jest patronatem Politechniki Lubelskiej. Stała współpraca z uczelnią zapewnia uczniom udział w ciekawych zajęciach, wykładach, czy warsztatach organizowanych na terenie tej placówki, a także naszej szkoły.

Profil ten łączy ze sobą ludzi kreatywnych, chętnych do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Uczy abstrakcyjnego i logicznego myślenia, a także podejmowania decyzji i planowania strategicznego. Przede wszystkim jest wyzwaniem dla uczniów lubiących przedmioty ścisłe.

Jeżeli historia, czy biologia nie jest Twoją mocną stroną, to profil matematyczno-politechniczny jest właśnie dla Ciebie.