Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych. Kalendarium działalności w latach 2010 – 2020

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II obchodziło w roku 2020 dziesiątą rocznicę działalności. Z tej okazji wydano Kalendarium prezentujące najważniejsze wydarzenia
z historii stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało w  2010 roku z  inicjatywy dr Grażyny Dzidy, która pełniła wówczas funkcję wicedyrektora szkoły. Grupę założycielska utworzyły następujące osoby:

Jolanta Bilska, Grażyna Dzida, Mariusz Antol, Małgorzata Łysik, Anna Gryta, Marek Frączek, Paweł Iwańczuk, Marcin Frączek, Agnieszka Frączek, Marta Mikołajczyk, Jacek Dębski, Ewa Osipiuk , Elżbieta Stasiowska, Anna Kowalczyk, Elżbieta Kusyk, Monika Podniesińska Katarzyna Gołoś, Iwona Słowikowska, Wiesław Paszkowski, Krzysztof Pieśko, Renata Sieromska, Wioletta Wysokińska.

 Od dziesięciu lat R S I E  działa na rzecz rozwoju szkolnictwa, wspiera rozwój młodzieży, promuje historię i kulturę  regionu oraz podejmuje działania  na rzecz środowiska lokalnego poprzez realizacje projektów oraz działań o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i profilaktycznym. Organizuje konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne poświęcone wybitnym artystom związanym z regionem, np. dotyczący twórczości Henryka Sienkiewicza, Zenona Przesmyckiego, Samuela Szemiota, a także konferencje popularnonaukowe na temat kultury i historii Południowego Podlasia.

RSIE bierze udział w corocznej akcji Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowano akcję czytania „Zemsty, „Lalki, Quo vadis, „Wesela w przestrzeni miasta. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych zrealizowało  wiele zadań pożytku publicznego dofinansowanych przez Powiat Radzyński. W 2016 r. wspólnie wydano publikację „Pamięć smaków. Tradycje kulinarne w Powiecie Radzyńskim”, która cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających nasz region. Z okazji obchodzonych niedawno „10.urodzin” powstała książka poświęcona działalności stowarzyszenia. Opisane zostały w niej najważniejsze wydarzenia minionej dekady. Autorkami publikacji są: Jolanta Bilska, Grażyna Dzida i Renata Manowiec, a korekty dokonała Dorota Krasucka.

Dr Grażyna Dzida Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim we wstępie do Kalendarium pisze:

„Dzisiaj z wielką dumą i satysfakcją patrzę na 10 – letnią działalność naszego Stowarzyszenia, która jest owocem społecznej pracy jego członków. Dzięki temu przedsięwzięciu Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II pozyskał nowych sprzymierzeńców wśród władz, społeczności szkół, przedstawicieli instytucji i przedsiębiorców z okolic Radzynia Podlaskiego oraz pracowników naukowych uczelni i instytucji oświatowych z całego kraju. Wyrażam nadzieję, że niniejsza publikacja będzie miłą lekturą, a jednocześnie upamiętni działania wszystkich, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Szkoły, Stowarzyszenia i naszej małej ojczyzny- Południowego Podlasia. Niech wspólnie świętowany Jubileusz 10 – lecia działalności Stowarzyszenia będzie powodem do satysfakcji i inspiracją do podejmowania kolejnych działań.”

Publikacja „Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych. Kalendarium działalności w latach 2010 – 2020” powstała dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Radzyńskie. Książka dostępna jest w bibliotece szkolnej.