RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH DZIAŁAJĄCE PRZY ZSP PRZYZNAŁO STYPENDIUM PATRONA SZKOŁY

         Stypendium jest owocem XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W czasie przygotowań do uroczystości, zrodziła się potrzeba upamiętnienia ważnej dla Polski i Polaków Osoby, jaką był św. Jan Paweł II. Ojciec Święty pozostawił nam swoje wielkie dziedzictwo, głosił, aby od siebie wymagać, aby troszczyć się o każdego człowieka, a szczególnie o młodzież, którą wielokrotnie określał jako „nadzieję dla świata”. Młodzi ludzie potrzebują dobrego przykładu, wsparcia w rozwoju, możliwości realizacji swoich marzeń i pasji. RSIE podjęło papieskie wyzwanie tworząc fundusz stypendialny skierowany dla uczniów, uczących się w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i ponadto twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. To najlepszy pomnik Jana Pawła II, bo składający się z żywych osób, które wcielają w życie przesłanie Papieża–Polaka, pracują nad sobą, wyznaczają sobie szczytne cele, wreszcie budują przyszłość własną, ale również i Polski. W bieżącym roku szkolnym stypendium otrzymał Sebastian Kula, uczeń 3 klasy technikum informatycznego. To, co łączy stypendystów, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka.

 

                 .