Przystanek Niepodległość w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

9 listopada 2018 r. społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II uczciła 100-lecie odzyskania Niepodległości. Cykl uroczystości rozpoczęło wystąpienie dyrektor dr Grażyny Dzidy, która przywitała gości oraz nauczycieli i uczniów ZSP a następnie wprowadziła zebranych w tematykę spotkania. Piosenka i taniec w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 2 były pięknym świadectwem patriotyzmu najmłodszego pokolenia Polaków. Grupa Artystyczna EKSPLANATION w swoim pokazie „Droga do wolności” przypomniała uczniom historię Polski z lat 1772 – 1921, prezentując nie tylko multimedialny pokaz historyczny, ale również zebrane eksponaty historyczne. Uczniowie mogli wziąć do ręki replikę szabli czy dotknąć kajdan z syberyjskich kazamatów.

We wzruszającym mini koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu naszej młodzieży można było dostrzec historię odradzającej się Polski a stan wiedzy historycznej sprawdził internetowy Quiz przygotowany przez zespół nauczycieli historii z naszej szkoły.

Zwycięzcami quizu zostali:
I miejsce – Konrad Adamowicz kl.1la
II miejsce – Jakub Kowalik kl. 3la
III miejsce – Julia Dąbrowska kl. 3la

Wyróżnienia otrzymali: Kacper Osak z kl. 3la i Maciej Bednarczyk z kl. 1ti. Gratulujemy!
Podniosłym punktem uroczystości było odśpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego „Mazurek Dąbrowskiego” o godz. 11.11 przez wszystkich obecnych w ramach bicia Rekordu Dla Niepodległej.

Kolejną część uroczystości stanowiła konferencja naukowa „Radzyńskie dążenia do Niepodległości” zorganizowana w naszej szkole we współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych. Swoje wystąpienia poświęcone lokalnej historii wygłosili ludzie nauki i kultury związani z Radzyniem. Pani dr Joanna Kowalik – Bylicka, kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie oddział w Radzyniu Podlaskim, wygłosiła referat na temat właścicieli majątku radzyńskiego, ich postaw i działań w dążeniu do niepodległości. Pani Dominika Leszczyńska, pracownik Stacja Muzeum w Warszawie (dawne Muzeum Kolejnictwa) przybliżyła nam postać Stanisława Wrońskiego – artystę, powstańca i sybiraka, pochowanego na radzyńskim cmentarzu. Pan Maciej Bosko, pracownik archiwum radzyńskiego, opowiedział nam o żołnierzach z powiatu radzyńskiego w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej oraz prof. dr hab. Dariusz Magier, wiceprezes RaSIL, pracownik naukowy Archiwum w Siedlcach oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przybliżył nam Wolną Ideę Polski, czyli najmłodszą i ostatnią organizację podziemia antykomunistycznego w powiecie radzyńskim działającą w latach 1949-1952.

Nasze konferencyjne spotkanie zakończyła relacja świadka historii. Pani Marianna Koczkodaj podzieliła się z nami swoją opowieścią o losach swojego dziadka z czasów I wojny światowej, Franciszka Osaka z Turowa, który trafił do niemieckiego obozu jenieckiego do Szczypiorna. Dzięki niej mogliśmy doświadczyć tego, że historia pielęgnowana w rodzinie staje się ważnym elementem kształtowania nie tylko rodzinnej tradycji, rozbudzania zainteresowań historią, ale i kształtowania wartości postaw patriotycznych. Zachowane dokumenty stają się wtedy niemal relikwiami a historia nadal jest żywa.

W realizację wydarzenia aktywnie włączyły się nauczycielki historii: dr Agnieszka Gątarczyk, Teresa Filipiuk, Ewa Pałasz, Katarzyna Mackiewicz oraz Kamila Szyszko.