Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych w szachach

W dniu 28.10.2019r. w naszej szkole odbyły się Indywidualne Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadpodstawowych w szachach. Impreza zgromadziła grono 23 miłośników królewskiej gry – wszyscy to uczniowie I LO i ZSP w Radzyniu Podlaskim.

Zawodnicy powitani zostali przez panią dyrektor Grażynę Dzidę, która zwróciła uwagę na wielowiekową historię i niesłabnocą atrakcyjność gry w szachy. Młodzi szachiści, jak podkreślała pani dyrektor, to nie tylko osoby logicznie myślące i odpowiedzialne, to także dobrzy uczniowie dla których nauka i wejście w dorosłość są łatwiejsze.

Zwycięzcami turnieju zostali Kamil Bilski (I LO) i Cezary Goławski (ZSP) w kategorii open oraz Julia Litwiniec  (I LO) i Kinga Mackiewicz (ZSP) w kategorii dziewcząt. Najlepsi uczniowie ZSP zostali także uhonorowani nagrodami  ufundowanymi przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych działające przy ZSP.

Organizatorami turnieju byli p. Grzegorz Litwiniec (ZSP) oraz p. Adam Pękała (I LO – sędzia turnieju).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za sportową walkę i życzymy dalszych postępów i sukcesów sportowych.