PIERWSZE W HISTORII SZKOŁY ZDALNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

15 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:30 rozpoczęło się pierwsze w historii szkoły zebranie online Rady Pedagogicznej, któremu przewodniczyła Dyrektor Grażyna Dzida. Posiedzenie, którego głównym tematem było planowanie organizacji pracy szkoły w 2020/2021 roku szkolnym, przeprowadzono w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy zostali przeszkoleni przez nauczyciela informatyki Pana Tomasza Sikorę z obsługi  programu, który pozwolił uczestnikom na kontakt wideo oraz umożliwił zabieranie głosu w dyskusji. Członkowie Rady Pedagogicznej entuzjastycznie przyjęli nowe możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informatyczne.