KONFERENCJA W ZSP NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z HANDLEM LUDŹMI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dostrzegł problem związany ze współczesnym niewolnictwem oraz istniejącym zjawiskiem handlu ludźmi i zorganizował konferencję: ”Handel ludźmi – Nie jestem na sprzedaż!” Celem konferencji było uświadomienie młodym ludziom, kończącym naukę w szkole średniej, zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi, w celach turystycznych bądź zarobkowych. Czytaj więcej

Konkurs firmy Ferdinand Bilstein Polska Sp. z o.o w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Szkolny konkurs wiedzy z zakresu techniki samochodowej oraz praktycznych umiejętności obsługowo – naprawczych skierowany był do uczniów klas samochodowych, którzy wcześniej uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez producenta części zamiennych firmę Ferdinand Bilstein Polska Sp. z o.o.  Konkurs przebiegał dwuetapowo. Czytaj więcej

Sukces uczennicy ZSP

Kinga Sposób po etapie regionalnym w Krakowie w dniu 7 marca 2019 r. zakwalifikowała się do eliminacji centralnych XIV Olimpiady Przedsiębiorczości. Spośród uczestników z województwa lubelskiego uzyskała drugi wynik.

Kinga jest uczennicą klasy czwartej Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista. Czytaj więcej

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnych uczniów ZSP

Wśród uczniów, którzy w roku szkolny 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie znalazło się aż trzech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim: Patrycja Chud z II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP (klasa biologiczno – medyczna), Kinga Sposób z Technikum ekonomicznego oraz Karol Szczygielski z Technikum pojazdów samochodowych. Czytaj więcej

Wystąpienie dyrektor ZSP Grażyny Dzidy podczas międzynarodowej konferencji dyrektorów szkół zawodowych

Dnia 8 marca 2019 r. w Warszawie miała miejsce  Międzynarodowa Konferencja pt.: „Zmiany w ramowych planach nauczania kształcenia zawodowego, programach nauczania oraz w kwalifikacjach w zawodach”. W spotkaniu  uczestniczyli dyrektorzy szkół zawodowych z całej Polski  oraz goście z Irlandii. Wśród czterech prelegentów znalazła się Grażyna Dzida, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, która przedstawiła wpływ współpracy międzynarodowej szkół na wzrost kompetencji uczniów. Czytaj więcej

Wywiadówka 20 marca 2019 r. /środa/ o godz. 16:00

20 marca 2019 r. /środa/  o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów. Spotkania z rodzicami zostaną przeprowadzone w wyznaczonych salach zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

Porządek spotkania:

  1. Wystąpienie dyrektora szkoły pani dr Grażyny Dzidy.
  2. Wsparcie pedagogiczne rodziców – Karolina Ochnio „Zwiększenie poziomu samooceny dziecka”.
  3. Spotkania wychowawców z rodzicami.

Czytaj więcej

Projekt LOGI. KOM. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zakończył się projekt „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” realizowany przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie.

Głównym celem zajęć fakultatywnych było podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych uczniów, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem. Czytaj więcej

1 2 3 4 5 6 167