Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 01.02.2021 r.
 

        Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim niżej wymienione zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej.

 SREBRNA TARCZA DLA TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

               Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim kolejny raz otrzymało Srebrną Tarczę w Rankingu Techników 2021 opracowanym przez  „Perspektywy”. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

            Zdobycie miejsca w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Techników jest dla nas powodem do dumy, świadczy o jakości pracy naszej szkoły, zarówno uczniów jak i nauczycieli. Czytaj więcej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim bierze udział w Akcji „Szkoła Pamięta”, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem Akcji jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych oraz zwrócenie uwagi na historię naszego regionu i lokalnych bohaterów. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarium wirtualnym dostępnym na naszej stronie internetowej. 

Koordynatorki Akcji „Szkoła Pamięta” to panie Kamila Szyszko i Agnieszka Frączek

 

 

 

Spotkanie z dr hab. inż. Jackiem Czarnigowskim, profesorem Politechniki Lubelskiej

            W ramach projektu „Droga do sukcesu” w grudniu 2020 roku w ZSP im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim odbyło się po raz kolejny spotkanie z człowiekiem, który odniósł sukces na polu naukowym, a także biznesowym. Z uczniami kilku klas odbył spotkanie on-line dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor Politechniki Lubelskiej.

   Pan Jacek Czarnigowski jest absolwentem tutejszego Technikum Mechanicznego, które ukończył w 1994 r. W latach 1994 – 1999 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Będąc jeszcze studentem został asystentem  w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn i rozpoczął współpracę naukową z profesorem Mirosławem Wendekerem. Już w 2003 roku obronił pracę doktorską, cały czas pracując nad systemami wtryskowymi w silnikach spalinowych. Jednocześnie rozpoczął współpracę z przemysłem będąc kierownikiem działu badawczo-rozwojowego w firmie D.T. Gas System, gdzie miał udział w opracowaniu sprzedawanych na całym świecie układów zasilania pojazdów gazem LPG. W roku 2005 rozpoczął współpracę z polskim przemysłem lotniczym nad modernizacją silników gwiazdowych. Czytaj więcej

Krzysztof Kalenik i Jakub Petkowicz w finale regionalnym OWE

Krzysztof Kalenik i Jakub Petkowicz z klasy czwartej technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP zakwalifikowali się  do zawodów II stopnia XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2020/2021 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. Honorowy patronat nad XXXIV Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj więcej

Sukces uczniów ZSP

Krzysztof Kalenik, Jakub Petkowicz, Klaudia Kasprowicz i Gabriela Borowik z technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XVI Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”.

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w organizacji nauczania od dnia 18.01.2021 r.

 

 

1 2 3 4 5 185