Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 21 sierpnia 2023 r. po długiej chorobie odszedł do wieczności wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim mgr inż. Zdzisław Janus.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Dyrektor, doskonały Nauczyciel oraz Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Całe życie zawodowe związał z naszą szkołą. Rozpoczął pracę 1 września 1974 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w ówczesnym Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w którym w latach 1982 – 1984 pełnił funkcję wicedyrektora. Od roku 1984 do 2014 był dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Będąc na emeryturze jeszcze wspierał szkołę pełniąc obowiązki zastępcy dyrektora ds. techniczno-ekonomicznych do września 2015 r.

Śp. Dyrektor Zdzisław Janus był doskonałym organizatorem, stale dbał o rozwój szkoły tworząc nowe kierunki kształcenia, bazę dydaktyczną i sportową, troszczył się o wysoki poziom kształcenia. Dzięki Jego staraniom szkoła w 2002 r. uzyskała nową siedzibę, a w 2007 r. halę widowiskowo-sportową. Pan Dyrektor zawsze był wizjonerem, wytyczał kierunki rozwoju naszej szkoły. Był pewny, że szkolnictwo zawodowe jest przyszłością tej placówki. Doceniał także kształcenie ogólne powołując II Liceum Ogólnokształcące. Pan Dyrektor potrafił nawiązać i utrzymać współpracę z wieloma pracodawcami, instytucjami i uczelniami przyczyniając się do rozwoju szkoły.

Był inicjatorem nadania szkole imienia Jana Pawła II. Do kalendarza uroczystości szkolnych na stałe weszły wieczornice, konkursy papieskie, Dni Patrona Szkoły.

Wielokrotnie był nagradzany za swoją pracę przez Starostę Powiatu Radzyńskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Pan Dyrektor angażował się w życie społeczności lokalnej, pełnił funkcję radnego Rady Miasta, był także członkiem zarządu LKS Orlęta – Spomlek Radzyń Podlaski. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania oświatą wykorzystywał pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim.

Bardzo dobrze znał nie tylko nauczycieli, pracowników obsługi ale również prawie wszystkich uczniów. W każdym z nich widział człowieka. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

 

Drodzy Maturzyści!

       Część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w macierzystej szkole w następujących salach:

254 –  j. angielski formuła 2015

102 – matematyka formuła 2015

201 – j. angielski formuła 2023

101 – j. rosyjski formuła 2023

       Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.

  1. Na egzamin maturalny należy zgłosić się z dowodem tożsamości, materiałami do pisania z czarnym tuszem, dopuszczonymi zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE przyborami pomocniczymi na dany egzamin, paskami kodowymi. Można wnieść także małą butelkę wody.
  2. Zdający mogą korzystać tylko z kalkulatora prostego. Zespół nadzorujący wpuszczając zdającego na salę będzie sprawdzał, czy jest to kalkulator prosty.
  3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora /prostego/.
  4. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  5. W dniu egzaminu pisemnego zdający zgłasza się o godzinie 8:20.

Część ustna egzamin maturalnego w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzona 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) w sali 151. Egzamin rozpocznie się o godz. 11:00.

 

 

IV RAJD PAMIĘCI PATRONA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM POD HASŁEM: „ KAŻDY RODZAJ SPORTU NIESIE ZE SOBĄ BOGATY SKARBIEC WARTOŚCI”

21 czerwca 2023 r. nauczyciele oraz sympatycy dwóch kółek spotkali się przy krzyżu papieskim u zbiegu ulic Bohaterów i Targowej, by wziąć udział w rowerowym rajdzie ku czci św. Jana Pawła II. Opiekę duszpasterską nad rajdem objął proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ksiądz kanonik Jarosław Sutryk. Cyklistów powitała Pani dr Grażyna Dzida – dyrektor ZSP oraz prezes RSIE Renata Manowiec. Po krótkiej modlitwie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie i uczestnicy rowerowej wycieczki na czele z Panią Dyrektor ruszyli malowniczą trasą przez Zabiele – Borowe – Sitno do Radzynia Podlaskiego. Trasę przygotowała koleżanka Anna Gryta. Z wielką starannością wybrała drogę tak, by prowadziła wśród pól i lasów. W sumie cykliści pokonali 28 km, rajd zakończył się wspólnym spotkaniem przy ognisku w gościnnych progach kościoła pod wezwaniem MBNP. Po wspólnie spędzonej kolacji nadszedł czas na śpiewy. Ksiądz Artur Zbański umilał czas zebranym grając na gitarze. Wszyscy chętnie włączyli się do wspólnego śpiewu. O godzinie 21.00 przy ognisku księża zainicjowali odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego, po którym spotkanie się zakończyło. Czytaj więcej

STYPENDIA RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW EDUKACYJNYCH ZA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZOSTAŁY ROZDANE

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, przyznało nagrody i stypendia dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/2023 osiągnęli wysokie wyniki nie tylko w nauce, ale również w innych dziedzinach życia szkoły. Czytaj więcej

Drodzy Maturzyści!

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione przez CKE 7 lipca 2023 r.  Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i otrzymanego hasła.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane  7 lipca  2023 r.,  od godz. 9:00 w sali 53  absolwentom Technikum, w sali 53a absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego  i Liceum dla Dorosłych.

Wyniki egzaminów należy odbierać osobiście lub przez inną osobę, posiadającą pisemne upoważnienie (zawierające dane absolwenta, w tym PESEL oraz dane osoby upoważnionej, w tym nr dowodu tożsamości).

Przypominamy, że osoba, która przystąpiła do wszystkich egzaminów i nie uzyskała minimum 30% z jednego egzaminu obowiązkowego (pisemnego lub ustnego) ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. W tym celu do 14.07.2023 r. musi zostać złożone Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Terminy egzaminów poprawkowych to:

  • 21 sierpnia 2023 (poniedziałek) – egzaminy ustne
  • 22 sierpnia 2023 (wtorek) – egzaminy pisemne

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II otrzymywali Stypendium Premiera – Jakub Dobosz uczeń klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym, Kacper Kantarowicz uczeń klasy czwartej Technikum po gimnazjum w zawodzie technik informatyk, Anna Sobieszek uczennica klasy 4 Technikum po szkole podstawowej w zawodzie technik budownictwa. Stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelska Kuźnia Talentów” otrzymywało 9 uczniów, dwóch z Technikum oraz 7 z Branżowej Szkoły I stopnia: Bednarczyk Magdalena klasa druga w zawodzie technik logistyk, Musiatowicz Dawid klasa czwarta w zawodzie technik pojazdów samochodowych, Kaptyna Daria klasa trzecia w zawodzie sprzedawca, Kłos Kornelia klasa trzecia w zawodzie kucharz, Czerwińska Natalia klasa druga w zawodzie kucharz, Drelowiec Monika klasa druga w zawodzie kucharz, Polak Anna Izabela klasa druga w zawodzie kucharz, Sosnowski Bartłomiej klasa druga w zawodzie kucharz, Kulik Zuzanna Julia klasa druga w zawodzie kucharz.

Czytaj więcej

1 2 3 4 211