PIERWSZE W HISTORII SZKOŁY ZDALNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

15 kwietnia 2020 r. o godzinie 15:30 rozpoczęło się pierwsze w historii szkoły zebranie online Rady Pedagogicznej, któremu przewodniczyła Dyrektor Grażyna Dzida. Posiedzenie, którego głównym tematem było planowanie organizacji pracy szkoły w 2020/2021 roku szkolnym, przeprowadzono w formie wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy zostali przeszkoleni przez nauczyciela informatyki Pana Tomasza Sikorę z obsługi  programu, który pozwolił uczestnikom na kontakt wideo oraz umożliwił zabieranie głosu w dyskusji. Członkowie Rady Pedagogicznej entuzjastycznie przyjęli nowe możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informatyczne.

Czytaj więcej

Sukcesy uczniów klas samochodowych

Miło nam poinformować, że po raz kolejny uczniowie naszego technikum pojazdów samochodowych zakwalifikowali się do finału Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników. W tym roku do etapu kwalifikacyjnego przystąpiło ponad 1000 zespołów uczniowskich z całego kraju, z których wyłoniono finałową 30 –tkę. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim będzie reprezentowany przez uczniów 2 klasy technikum pojazdów samochodowych: Adriana Maliszewskiego i Bartłomieja Szczygła. Czytaj więcej

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Zgodnie z informacją przekazaną za pomocą dziennika elektronicznego w sobotę (18 kwietnia)  odbędzie się egzamin końcowy z przedmiotu Obsługa programu kadrowo płacowego.

Zgodnie z ustaleniami zadanie  zostanie przekazane w sobotę o godzinie 11 za pomocą  dziennika elektronicznego.

Szanowni Nauczyciele i Rodzice,

Drodzy Uczniowie!

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski poinformowali o następujących zmianach w organizacji pracy szkół i terminarzu egzaminów maturalnych:

– szkoły będą zamknięte do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Nauczanie nadal będzie obywało się zdalnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus i innych  narzędzi on-line,

– egzaminy maturalne odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu br.

Z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, zostaną podane szczegółowe terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się przesunięcia terminu zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 

Pozostaję do dyspozycji Państwa

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  jest do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 83 352-73-31, lub za pośrednictwem  e-mail: sekretariat.szkola@gmail.com

Terminy konsultacji poszczególnych nauczycieli zostały przekazane uczniom i rodzicom bezpośrednio poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego oraz obowiązków nauczycieli w okresie

zawieszenia zajęć w szkole od 25 marca 2020 r.

Wyświetl

Załącznik 1 | Załącznik 2

FORMY REALIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

PROWADZONE OD DNIA 12 MARCA 2020 R.

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie, rodzice  i nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej specjalistów szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz kontaktu telefonicznego. Czytaj więcej

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW/SŁUCHACZY I RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

  1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu, wywołanemu koronawirusem COVID-19,  od  12 marca 2020 r. w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  prowadzone jest  kształceniu na odległość dla uczniów/słuchaczy wszystkich typów szkół z wykorzystaniem m. in.: dziennika elektronicznego, zasobów portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, gov.pl, cke.gov.pl/, stron okręgowych komisji egzaminacyjnych, www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne oraz materiałów edukacyjnych telewizji.                                                                                                 
  2. Zostaje odwołane spotkanie z rodzicami klas maturalnych.                                                                                                                                                      
  3. Rodziców uczniów klasach maturalnych proszę o zapoznanie się z wystawionymi propozycjami ocen za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostały również przesłane do rodziców pocztą tradycyjną.                                                                                                                                                                                                                                                    
  4. Informuję, że wszyscy uczniowie będą mieli możliwość poprawy ocen po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego zasady ocenianie i klasyfikowanie w zaistniałych okolicznościach.                                                                                       
  5. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –  luty 2020 zostaną przekazane uczniom dnia 20.03.2020 r.za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.                                                                                                                                                    
  6. Proszę o bieżące monitorowanie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.                                                                          
  7. Rodziców, jak i uczniów proszę o bieżące zgłaszanie do nauczycieli/dyrekcji problemów związanych z udziałem uczniów w procesie kształcenia na odległość.                                                                                                                                                                                                                
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zalecam przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli zasad przedstawionych na plakacie zamieszczonym poniżej.

Pozostaję do dyspozycji Państwa

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida

 

1 2 3 4 178