OLIMPIADA ZUS W ZSP

Jakub Petkowicz, Izabela Karczmarz i  Klaudia Karaś uzyskali najwyższe noty w szkolnym etapie Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.  Uczniowie Technikum w zawodzie technik ekonomista będą  stanowić zespół reprezentujący ZSP w etapie regionalnym olimpiady.

Celem Olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” znalazła się w wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN. Tytuł laureata naszej Olimpiady w roku szkolnym 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości.

Gratulujemy.