Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Zawody II stopnia – etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej odbędą się zgodnie z planem 7 stycznia 2021 roku. Test będzie się składał z 60 pytań jednokrotnego wyboru. Do tego etapu, z naszej szkoły zakwalifikowali się:

Marek Sposób – uczeń 3 klasy oraz  Małgorzata Kalenik  – uczennica 2 klasy Technikum w zawodzie technik hotelarstwa.

Cele Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej to:

  1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji.
  2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.
  3. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
  4. Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.
  5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
  6. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.
  7. Prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami.
  8. Integracja środowiska hotelarskiego.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym.