Olimpiada Statystyczna

Jakub Petkowicz i Izabela Karczmarz z Technikum ZSP w zawodzie technik ekonomista awansowali do etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej.

W etapie okręgowym V edycji Olimpiady Statystycznej weźmie udział 663 uczestników z 234 szkół. W etapie szkolnym wzięło udział 1840 uczniów z 262 szkół.

Organizatorami olimpiady są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.

Olimpiada Statystyczna jest trójstopniową olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej.

Życzymy powodzenia