OGŁOSZENIE – Zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

W ramach projektu pt: Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. J. Pawła II w Radzyniu Podlaskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego rozpoczynamy rekrutację uczniów do udziału (Zadanie 4)  – Zajęciach dodatkowych dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy. Zajęcia odbywać się będą od czerwca 2018 roku w następujących kwalifikacjach:
 1. Kurs elektryczny z egzaminem (SEP), uprawniający do obsługi, konserwacji, remontów, montażu i pomiarów urządzeń  instalacji i sieci do1kV. Czas trwania kursu 30h; Dla uczniów w zawodach: elektromechanik, technik  budownictwa, technik pojazdów samochodowych),
 2. Kurs spawania metodą MAG i TIG; Wymiar kursu 320 h. Skierowany dla uczniów z klas: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz
 3. Kurs programowania aplikacji mobilnych, Wymiar kursu: 70h + materiały szkoleniowe; Skierowany dla uczniów technikum informatycznego
 4. Uczestnicy/Uczestniczki zajęć będą mieli zagwarantowane bezpłatnie:
  1. udział w kursie,
  2. ubezpieczenie,
  3. opiekę Opiekuna stażu z ramienia pracodawcy,
  4. zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem (wg cen biletów PKS)
  5. codzienny posiłek regeneracyjny
  6. materiały dydaktyczne

Zainteresowaniu udziałem w projekcie proszeni są o pobranie regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym ze strony internetowej szkoły www.zspradzyn.pl lub z księgowości (pokój nr 4). Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w księgowości szkoły do 25.05.2018r

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych