Administracja

Pracownicy administracji i obsługi
Teresa Sekut – Główny Księgowy
mgr inż. Marzenna Kałuszyńska
mgr Małgorzata Daniluk
Hanna Niewęgłowska
Barbara Hołownia
mgr Justyna Bieniek
mgr Monika Brzozowska