Sikorskiego 15

Postęp prac przy budowie Hali Widowiskowo-Sportowej

Widok zalanych ław pod budowę szkoły – 1989r

Wzrastają ściany auli -1990r

Przecięcie wstęgi przez Ministra Edukacji T. Sławeckiego
– otwarcie I skrzydła szkoły – 2002r

Przecięcie wstęgi przez Dyrektora Szkoły Z. Janusa
– otwarcie I skrzydła szkoły – 2002r

Widok II skrzydła szkoły – 2003r

Widok obiektu szkolnego 2003r

Przecięcie wstęgi przez T. Sławeckiego
– otwarcie II skrzydła szkoły – 2004r

Przecięcie wstęgi przez Dyrektora Szkoły Z. Janusa
– otwarcie II skrzydła szkoły – 2004r

Dyrektor Szkoły Z. Janus nadzoruje postęp prac wykonania boisk trawiastych – 2004r

Boiska trawiaste – 2005

Przygotowanie terenu do rozpoczęcia budowy
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ – 2006r

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ – 2006r

Plac budowy HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ – 2006

W dniu 9.06.2006

W dniu 28.06.2006

Widok szkoły – 2006

Widok szkoły – 2016