O nas

Istniejemy od 1944 r. i ciągle się rozwijamy, poprawiamy bazę lokalową, dydaktyczną i zaplecze techniczne. W swoich murach skupiamy młodzież, która pragnie zdobyć wykształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym.
Szkoła zatrudnia m.in. 20 nauczycieli dyplomowanych i 48 mianowanych, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Ponadto około 30 nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i dzięki takim kwalifikacjom mogą lepiej przygotować młodzież do czekających ją egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych.
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów w jakich kształcą się uczniowie. W naszym Ośrodku są również egzaminowani absolwenci innych szkół z terenu całego województwa lubelskiego. W ZSP funkcjonuje również Regionalny Ośrodek Wspierania Egzaminów Zawodowych (ROWEZ), który ma prawa akredytacyjne ośrodków egzaminacyjnych w kilkunastu zawodach. Zadania te wykonują nauczyciele-egzaminatorzy naszej szkoły. Nasza szkoła dysponuje już bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie, laboratoria i sale lekcyjne (m.in. 5 pracowni komputerowych). Przestronne korytarze, oddzielne dla każdej klasy szatnie, barek, biblioteka z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem multimedialnym. Funkcjonują różne koła zainteresowań – przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Wszystkie sale lekcyjne w budynku przy ul. Sikorskiego mają wykonane przez uczniów sieć internetu (2 łącza DSL i 2 łącza Neostrada), telewizji wewnętrznej i sieć radiofoniczną.
Uczniom zamiejscowym proponujemy internat, w którym koszt wyżywienia i zamieszkania nie przekracza 150 zł miesięcznie. Szkoła oferuje również możliwość uzyskanie prawa jazdy po atrakcyjnie niskich cenach (szczególnie klasy samochodowe i technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego). Dla bezpieczeństwa uczniów wykonano monitoring otoczenia i wnętrza szkoły.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
Radzyń Podlaski
ul. W. Sikorskiego 15
kod: 21-315

godziny pracy administracji
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30