Moja droga do sukcesu – spotkanie z głównym księgowym ZSP p. Małgorzatą Daniluk

W ramach organizowanego w szkole projektu Moja droga do sukcesu polegającego na spotkaniach  z absolwentami  ZSP, uczniowie trzeciej i czwartej klasy technikum w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w spotkaniu online z głównym księgowym ZSP p. Małgorzatą Daniluk.

Pani Małgorzata Daniluk jest absolwentką naszej szkoły w zawodzie technik ekonomista, a obecnie jest główną księgową w Zespole Szkół Ponadpodstawowych odpowiedzialną za zarządzanie 4-osobowym zespołem i rozliczenia finansowe jednej z największych w województwie szkół, która to szkoła prowadzi również wymagające rozliczeń liczne projekty unijne.

W ramach spotkania uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką pracy księgowego, która charakteryzuje się koniecznością stałego samodoskonalenia się i umiejętnością organizowania czasu pracy. Prowadząca zwróciła również uwagę na wybór dalszego kierunku kształcenia oraz na korzyści płynące z odbywanych w zakładach pracy praktyk zawodowych.