Michał Walaszek zwycięzcą konkursu wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim

Michał Walaszek, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II oraz wychowanek internatu, zajął I miejsce (ex aequo z przedstawicielem internatu XXI Liceum im. św. Stanisława Kostki) w IV Konkursie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Wyróżnienia zdobyły Daria Stanisławska oraz Karolina Szczygielska.

Konkurs był skierowany do wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego a odbył się 14 marca pod honorowym patronatem Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty. Głównym organizatorem była Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie. Konkurs polegał na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań zamkniętych i jednego otwartego.

Naszą szkołę i internat reprezentowali:

Michał Walaszek (Zasadnicza Szkoła Zawodowa zawód: elektromechanik, kl. III e)

Daria Stanisławska (Technikum Ekonomiczne, kl. III te)

Karolina Szczygielska (Technikum Fryzjerskie, kl. I tf).

Była to świetna lekcja historii mająca na celu szerzenie pamięci o wybitnym Polaku oraz kształtująca postawy patriotyczne młodzieży.