Mediacje rówieśnicze w ZSP

Nasza szkoła przystąpiła do programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie pt. „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie przemocy i agresji w szkole” realizowanego wspólnie z Kuratorium Oświaty w Lublinie pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji oraz promowanie rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy. Program ma przyczynić się do podniesienia kultury prawnej młodzieży szkolnej, która będzie uczyć się rozwiązywania konfliktów  poprzez dialog prowadzący do porozumienia.

Młodzież z naszej szkoły będzie brała udział w serii spotkań edukacyjnych, podczas których zostanie im przekazana wiedza o zagadnieniach prawnych, sprawiedliwości naprawczej oraz anatomii i psychologii konfliktu.

W trakcie trwania projektu przewidziane są także prelekcje dla nauczycieli, a w razie potrzeby również dla rodziców.

Koordynatorkami programu w naszej szkole są p. Justyna Mitura oraz p. Karolina Ochnio.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie:

https://www.lublin.so.gov.pl/mediacje-rowiesnicze,m,mg,292,331