Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży

W dniu 18 października 2019 roku grupa uczniów z klas o profilu humanistyczno-prawnym uczestniczyła w konferencji pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”, która odbyła się w „Sali Błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wydarzenie to zostało objęte patronatem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, a zorganizowało je Lubelskie Kuratorium Oświaty oraz Prezes Sądu Okręgowego .

Spotkanie miało charakter szkoleniowo – warsztatowy.  Jego celem było przybliżenie uczestnikom idei mediacji rówieśniczych, a także zagadnień dotyczących psychologii konfliktu oraz podstaw odpowiedzialności karnej nieletnich.

Doceniając znaczenie mediacji rówieśniczych w budowaniu pozytywnego klimatu szkoły, podjęto działania pozwalające na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II do tegorocznej edycji programu Mediacji Rówieśniczych, objętego patronatem Rzecznika Praw Dziecka.