Matura 2018/2019

Komunikaty

UWAGA! Rok 2019 jest ostatnim rokiem w którym możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w „starej” formule.

Organizacja


Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego „stara formuła” w roku szkolnym 2018/2019.

UWAGA! Rok 2019 jest ostatnim rokiem w którym możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w „starej” formule.