„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość  III”

W drugiej połowie października przeprowadzona została w naszej szkole akcja edukacyjna zorganizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”.

Akcja skierowana była do nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Celami akcji były: wzrost wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, budowanie przedsiębiorczych postaw, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz poznanie, jakie możliwości młodym ludziom dają Fundusze Europejskie oraz jak wspierają tworzenie i rozwój firm.

Zajęcia podzielone na dwie 45 – minutowe lekcje przeprowadzone zostały przez panią wicedyrektor Barbarę Zaniewicz, panią Małgorzatę Tokarską oraz panią Joannę Musiatowicz w klasach liceum        ( klasa 1la) , technikum ( klasy 2tl i 1teh) oraz szkoły branżowej (klasy 1sp i 1gep) . Podczas pierwszej z lekcji uczniowie obejrzeli film animowany wprowadzający do lekcji, a także uczyli się tworzyć uproszczony model biznesowy (Business Model Canvas) i wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów. Podczas drugiej części zajęć uczniowie grali w grę edukacyjną „Czas na Start-up!” Podczas gry uczniowie wcielali się w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Każdy uczestnik gry rozwijał własny start-up, aby stworzyć ten najlepszy na rynku.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie chętnie angażowali się w pracę na lekcji.

                                                                                                                        Joanna Musiatowicz