KONKURS na MEM internetowy i animację w formacie GIF

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.

  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia.
  • W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia, jako jeden Uczestnik (dalej „Uczestnik”).
  • Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF.
  • Konkurs jest jednoetapowy.
  • Prace nagrodzone w konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora oraz mogą zostać wykorzystane podczas kampanii przeprowadzanych przez Organizatora.
  • MEM internetowy i animację w formacie GIF do udziału w konkursie należy dostarczyć na płytach CD/DVD.
  • Zgłaszana animacja w formacie GIF musi być zarejestrowana, w jakości min. Fuli HD oraz dostarczona również na płytach CD/DN/
  • Animacja nie może zawierać żadnych gotowych elementów (np. cliparty czy obrazy pobrane z internetu).
  • Warunkiem formalnym zgłoszenia prac do udziału w konkursie jest szczegółowe wypełnienie i podpisanie załącznika – formularza zgłoszeniowego do konkursu „Narkotyki i dopalacze zabijają”, wraz z oświadczeniami opiekuna prawnego i Uczestnika (załącznik dostępny do pobrania na stronie internetowej:mswia.gov.pl) i przesłanie do Organizatora wraz z pracą konkursową, do dnia 6 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Porządku Publicznego ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa z dopiskiem „Narkotyki i dopalacze zabijają” lub dostarczenie bezpośrednio, do Biura Podawczego w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8.15 – 16.00.

Szczegółowych informacji udzieli pani Justyna Mitura – pedagog szkolny