Konkurs literacki oraz konkurs fotograficzny

W Roku Josepha Conrada  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs literacki „Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie” oraz  konkurs fotograficzny „W drodze”.

Z okazji przypadającej 03 grudnia 160. rocznicy urodzin autora „Jądra ciemności” Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada. W uchwale napisano: „Podejmowanie tematów ważnych dla starego kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który […] nakreślił wizję „Europy bez granic”, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła […] na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstający pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne.”

Joseph Conrad – właśc. Józef Teodor Konrad Korzeniowski- był marynarzem, podróżnikiem i pisarzem zasłużonym dla kultury polskiej i światowej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim chciałoby przyczynić  się do popularyzacji biografii i  twórczości pisarza wśród młodzieży i osób dorosłych z terenu Powiatu Radzyńskiego. Konkursy literacki i fotograficzny są doskonałą okazją do promowania czytelnictwa, pogłębienia wiedzy o życiu    i twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego oraz propagowania aktywnego wypoczynku poprzez poznawanie walorów turystycznych najbliższej okolicy, kraju i świata. Uczestnicy- uczniowie szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych  z terenu Powiatu Radzyńskiego będą mieli okazję do publicznego zaprezentowania swoich umiejętności.

Konkurs Literacki Z Podlasia w świat. Podróż jako przygoda i doświadczenie. Praca literacka w dowolnej formie prezentująca sylwetkę lub wybrany epizod z życia i podróży osoby wywodzącej się z południowego Podlasia lub związanej z naszym regionem. Bohaterem  może być słynny lub nikomu nieznany turysta, emigrant, zesłaniec, tułacz, podróżnik, wędrowiec, którego doświadczenia i refleksje podróżnicze mają wymiar uniwersalny.

Kategoria: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu radzyńskiego.

 Czas trwania konkursu: 01 września 2017 r. – 15 grudnia 2017 r.

Termin nadsyłania prac mija 20 października 2017r. Szkoła może zgłosić maksymalnie prace 5 uczestników ( każda w wersji papierowej i elektronicznej).

 

Konkurs fotograficzny „W drodze”

Organizatorzy konkursu oczekują prac podejmujących  następujące zagadnienia (do wyboru):

Podróż jako przygoda i doświadczenie.

Walory  powiatu radzyńskiego- spojrzenie turysty .

Zdjęcia mogą przedstawiać pejzaże, osoby, a także ilustrować  wrażenia wakacyjne, podróżnicze, przygody z podróży po Polsce i świecie oraz propagować idee ochrony dziedzictwa kulturowego                   i przyrodniczego.

Zdjęcia  o walorach poznawczych  mają   zainteresować podróżami po kraju, w tym po terenie Powiatu Radzyńskiego oraz  przyczynić  się do szerzenia wiedzy o jego tradycjach i kulturze.

Kategoria: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Radzyńskiego

Czas trwania konkursu: 01 czerwca 2017 – 15 grudnia 2017.

Termin nadsyłania prac mija 20 października 2017r. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników. Uczestnik konkursu fotograficznego może dostarczyć  pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły jedną pracę ( podpisane zdjęcie w formie papierowej: format A5 lub A4+ zdjęcie w wersji elektronicznej).

ZSP im. Jana Pawła II

W Radzyniu Podlaskim

Ul. Sikorskiego 15

21-300 Radzyń Podlaski

83 3527332

Dodatkowe informacje: jolabilska@autograf.pl

Organizatorzy planują wręczenie zwycięzcom nagród i dyplomów oraz  uroczyste podsumowanie projektów połączone z wystawą fotografii    i      prezentacją fragmentów nagrodzonych prac literackich. Nagrodzone prace fotograficzne i literackie  opublikowane zostaną na stronach internetowych szkoły. Wydane zostaną też okolicznościowe pocztówki propagujące walory turystyczne powiatu radzyńskiego i sylwetki słynnych podróżników.