Klasa akademicka SGH – webinaria

W ramach współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie uczniowie technikum kształcący się  w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wzięli udział w dwóch webinariach.

2 grudnia 2020 r. webinarium „Rynek pracy i jak się w nim odnaleźć?” poprowadził Mirosław Łukasiewicz z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, a 4 grudnia 2020 r.  webinarium „Umiem tworzyć skuteczne CV” poprowadziła  Kinga Strzelecka z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH.

Webinaria są wynikiem współpracy, jaką w 2016 roku ZSP w Radzyniu Podlaskim nawiązał ze SGH w Warszawie, w ramach programu „Klasa Akademicka”, w efekcie czego funkcjonują w ZSP cztery klasy patronackie SGH. Ich uczniowie mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty edukacyjnej. Webinaria to forma zajęć online prowadzonych na żywo z wykorzystaniem platformy, w ramach której można przekazywać obraz prowadzącego z kamery, publikować prezentację oraz rozmawiać na czacie tekstowym.

Uczniom bardzo podobała się ta forma zajęć. Stanowi ona dodatkowe uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.