Kinga Sposób została laureatem Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

21 kwietnia 2017 r. odbył się finał V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II reprezentowała uczennica II klasy technikum ekonomicznego Kinga Sposób.
Olimpiada przebiegała w trzech etapach: zawodach szkolnych, okręgowych i finale centralnym.
Kinga uzyskała najwyższy wynik na terenie szkoły, wysoką pozycję w zawodach okręgowych i 14 miejsce w zawodach centralnych (na 50 finalistów z całego kraju), jednocześnie uzyskując tytuł laureata olimpiady.
Celem Olimpiady było zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, a także rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych.
Udział w olimpiadzie pozwolił Kindze wykazać się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie nauki w szkole ale także był motywacją do rozwoju zawodowego wykraczającego poza materiał szkoły średniej. Rywalizacja z najlepszymi uczniami w Polsce i uzyskanie wysokiej noty stanowi zachętę do dalszej pracy zarówno Kingi jak i jej kolegów i koleżanek z klas ekonomicznych ZSP.