Kinga Sposób wśród najlepszych uczniów w Polsce

Kinga Sposób awansowała do zawodów centralnych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Kinga jest uczennicą klasy trzeciej technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
OWE ma zasięg ogólnokrajowy. Jej zawody są trzystopniowe:
a) zawody I stopnia (szkolne) odbyły się w szkołach 8 listopada 2017 r.
b) zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 12 stycznia 2018 r.,
c) zawody III stopnia (centralne) odbędą się 7 i 8 kwietnia 2018 r.
W zawodach okręgowych olimpiady wzięło udział łącznie 856 uczniów. Do finału zakwalifikowało się 100 najlepszych. Wśród finalistów poza Kingą znalazło się trzech uczniów z woj. lubelskiego, którzy reprezentują I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie i II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

Finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku (100%).
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego np.:
– Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na wydziałach: górnictwo i geoinżynieria oraz metali niezależnych; Wydział Zarządzania: informatyka i ekonometria, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
– Politechnika Lubelska;
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– Katolicki Uniwersytet Lubelski edytorstwo, ekonomia, europeistyka, historia, historia sztuki, filologia polska, filologia klasyczna, filologia romańska, filologia germańska, filologia słowiańska, filozofia, kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kulturoznawstwo, retoryka stosowana, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka, zarządzanie
Życzymy Kindze powodzenia w najwyższym etapie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych.