Kinga Sposób w finale Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Kinga Sposób będzie reprezentowała ZSP w finale Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniach 6 i 7 kwietnia 2019 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu.

Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest upowszechnianie nauki o gospodarce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Znajomość podstawowych praw i kategorii ekonomicznych, jak również procesów i mechanizmów występujących w gospodarce jest przydatna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej sprzyja szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

Organizatorem OWE jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie.

OWE ma zasięg ogólnokrajowy. Jej zawody są trzystopniowe:

  1. a) zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach,
  2. b) zawody II stopnia (okręgowe) odbywają się w skali okręgów,
  3. c) zawody III stopnia (centralne) odbywają się w skali ogólnokrajowej.

To olbrzymi sukces Kingi ponieważ po raz kolejny znalazła się w gronie 100 najlepszych uczniów w kraju.

Gratulacje