IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Michał Sznura z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w finale IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!Michał Sznura z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w finale IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej!
03 – 06 kwietnia 2017 r. w Kołobrzegu odbył się Ogólnopolski Finał IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tegorocznym tytułem przewodnim olimpiady było „wyposażenie techniczne w hotelarstwie”. Patronatem honorowym olimpiadę objęli: Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, oraz Pan Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, jak również rozbudzenie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań oraz integracja środowiska hotelarskiego.

Oprócz zmagań z wiedzą i praktyką w czasie Olimpiady zorganizowano wszystkim przybyłym uczestnikom pokaz gastronomiczny wykonany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu, zwiedzanie hoteli, prezentację multimedialną na temat wyposażenia technicznego w hotelu. Dodatkowo dla uczniów przeprowadzono warsztaty "Sporządzanie pizzy".
Spośród 355 uczniów z całej Polski startujących w eliminacjach okręgowych do etapu centralnego zakwalifikowało się 39 uczniów, w tym uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – Michał Sznura z klasy 2 technikum hotelarskiego. Uczeń naszej szkoły przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgr Agnieszki Śledź.
Gratulujemy Michałowi udziału w tak prestiżowej olimpiadzie oraz otrzymania tytułu Finalisty, który zwalnia z części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

Image 

Więcej kliknij tutaj