II Mistrzostwa w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

ImageI Organizator zawodów:  
•    MULKS „Technik – Orion”
      przy ZSP im. Jana Pawła II w  Radzyniu Podlaskim,   
•    Współorganizator: MOS i R w Radzyniu Podlaskim.

II Termin i miejsce zawodów:
•    Zawody odbędą się 08 listopada 2013 roku w pływalni MOS i R w Radzyniu Podlaskim, ul. Sikorskiego 15 A.
•    Rozgrzewka rozpocznie się o godzinie 8.30.
•    Zawody rozpoczną się o godzinie 9.00.

III Cel zawodów:
•    Popularyzacja pływania wśród młodzieży jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój.
•    Wdrażanie młodzieży do zdrowej sportowej rywalizacji.
•    Wdrażanie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.
•    Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

IV Uczestnictwo:
•    Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
      z terenu powiatu radzyńskiego.
•    Uczniowie z innych szkół mogą uczestniczyć w zawodach tylko pod opieką osób do tego uprawnionych ( nauczycieli ) – obowiązkowe zgłoszenie pisemne.
•    Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

V Nagrody:
•    Medale za I, II, III miejsce w wyścigach indywidualnych.
•    Dyplomy za I, II, III miejsce w wyścigach indywidualnych.
•    Puchar dla najlepszej zawodniczki zawodów.
•    Puchar dla najlepszego zawodniczka zawodów.

VI Zgłoszenia do zawodów:
•    Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać w sekretariacie szkoły (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w  Radzyniu Podlaskim) do dnia 06.11.2013 roku lub w dniu zawodów do godziny 8.30. u organizatorów zawodów:
      p. Natalii Borysiuk i p. Jacka Dębskiego.
•    Uczniowie z innych szkół mogą uczestniczyć w zawodach tylko pod opieką osób do tego uprawnionych ( nauczycieli ) – obowiązkowe zgłoszenie pisemne.
•    Zgłoszenie musi zawierać: Nazwisko i imię ucznia, klasa, data urodzenia. Pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zawodach. Deklarowany styl i dystans. Informacja o rodzaju startu: ze słupka, z wody.

VII obowiązkowe wyposażenie uczestnika:
•    strój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.

Kategorie i konkurencje

Dziewczęta – rocznik 1997- 1994:
25 m st. dowolnym
25 m st. grzbietowym

Chłopcy – rocznik 1997- 1994:
25 m st. dowolnym
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym ( żabka )
50 m st. grzbietowym

Program zawodów:
25 m st. dowolnym     – chłopcy
25 m st. dowolnym     – dziewczęta
50 m st. grzbietowym – chłopcy
25 m st. grzbietowym – dziewczęta
50 m st. dowolnym     – chłopcy
50 m st. klasycznym   – chłopcy

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej  Urzędu Miasta Radzynia  Podlaskiego

Więcej kliknij tutaj