Film dokumentalny „Filantrop z Radzynia – dr Stanisław Sitkowski”, czyli podsumowanie IV edycji  Akademii Witolda Pileckiego w ZSP

Nasza szkoła po raz drugi uczestniczyła w programie Akademia Witolda Pileckiego organizowanym przez Instytut Witolda Pileckiego w Warszawie. Grupa uczniów z klasy trzeciej technikum w zawodzie technik informatyk w składzie Weronika Matejek, Beata Junak, Stanisław Adamowicz i Paweł Kozłowski pod opieką wicedyrektor szkoły w roli opiekuna lokalnego pani dr Agnieszki Gątarczyk, przystąpiła do programu z jasno określonym celem, czyli zrobieniem filmu o XX-wiecznej postaci związanej z historią regionu, która wpisywałaby się w hasło tegorocznej edycji – ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Praca nad projektem miała określone etapy. Zgłaszając się w czerwcu 2022 r. do programu grupa musiała już dokonać wyboru tematu swojej pracy. Wybór padł na postać dr Stanisława Sitkowskiego. Pod koniec sierpnia uczniowie wyjechali na Szkołę Letnią, gdzie spotkali się z organizatorami oraz tutorami, których zadaniem było fachowe wsparcie w realizacji projektu. Tutorem grupy radzyńskiej z ramienia Akademii Witolda Pileckiego została pani Małgorzata Grygiel. Podczas Szkoły Letniej uczniowie nie tylko nauczyli się wielu przydanych rzeczy na warsztatach, ale także zwiedzili piękne miejsca: Kraków – dawną stolicę Polski, gdzie podczas gry miejskiej poznali historię i ulice tego niezwykłego miasta, Oświęcim – gdzie zwiedzili Muzeum Auschwitz – Birkenau upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasów drugiej wojny światowej a także odwzorowali fragment szlaku, którym z obozu uciekł Witold Pilecki, patron Akademii. Ostatnie dni Szkoły Letniej spędzili w Jamnej, małej miejscowości w górach, gdzie wzięli udział w warsztatach i odetchnęli świeżym powietrzem. Wyjazd ten dał im nowe perspektywy i otworzył głowy na więcej pomysłów. W trakcie całego programu młodzież oraz opiekun lokalny uczestniczyli systematycznie w szkoleniach i warsztatach organizowanych w siedzibie Instytutu Pileckiego w Warszawie oraz w formie online.

Pierwszym etapem pracy nad filmem było opracowanie scenariusza. W tym celu młodzież przeprowadziła kwerendę źródłową w Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, w bibliotece szkolnej oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim. Ponadto przeprowadziła szereg rozmów oraz spotkań na temat dr Stanisława Sitkowskiego, w tym z panią Małgorzatą Grygiel w Radzyniu Podlaskim, które były niezwykle ważne dla kształtu scenariusza filmu.

Zaproszenie do udziału w filmie przyjęły osoby, które posiadają wiedzę na temat dr Stanisława Sitkowskiego: pani dr Joanna Kowalik – Bylicka, kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, autorka biogramu Stanisława Sitkowskiego oraz stryjeczny prawnuk bohatera filmu pan Maciej Załuski, który dodatkowo udostępnił na potrzeby filmu zdjęcia z archiwum rodzinnego. Dzięki inicjatywie pani Małgorzaty Grygiel grupa mogła dysponować wywiadem udzielonym specjalnie na potrzeby projektu z prof. dr hab. Arturem Wdowiakiem, lekarzem i wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz pięknymi zdjęciami z drona wykonanymi przez pana Michała Miziołka.

Uczniowie jeszcze na początku projektu przydzielili sobie zadania: scenariusz opracowała Weronika Matejek, oprawą fotograficzną zajęła się Beata Junak, kamerą oraz oprawą muzyczną  Stanisław Adamowicz, a montażem Paweł Kozłowski. Praca nad 23 minutowym filmem trwała łącznie 3 miesiące. W tym czasie młodzież wraz z opiekunem lokalnym zmierzyli się z wieloma nowymi i nieznanymi wcześniej zadaniami oraz wieloma problemami, głównie technicznymi, które szczęśliwie udało się przezwyciężyć.

W dniach od 9 do 11 grudnia 2022 r. w Augustowie odbyła się Szkoła Zimowa Akademii  Witolda Pileckiego połączona z Galą podsumowującą projekty w tegorocznej IV edycji. Jak określili organizatorzy na czele z panem Michałem Gawriłow, pomysłodawcą i realizatorem Akademii Witolda  z Pileckiego, wszystkie projekty prezentowane na Gali zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie.

15 grudnia 2022 r. odbyło się podsumowanie projektu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jan Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Obok kadry kierowniczej szkoły na czele z panią dyrektor dr Grażyną Dzida, nauczycieli i przedstawicieli uczniów w spotkaniu uczestniczyli goście: pani Marzenna Szymańska z Działu Edukacji Instytutu Witolda Pileckiego oraz pani dr Joanna Kowalik – Bylicka i pan Maciej Załuski. Grupa projektowa opowiedziała zebranym o efektach swojej pracy oraz zaprezentowała pracę projektową – film pod tytułem „Filantrop z Radzynia – dr Stanisław Sitkowski”. Dokument opowiada o życiu doktora Stanisława Sitkowskiego, nie tylko jako lekarza prowincjonalnego okresu międzywojennego ale również radnego Sejmiku Powiatowego, działacza radzyńskiego oddziału BBWR, członka Polskiej Macierzy Szkolnej, Związku Strzeleckiego czy działacza oświatowego sponsorującego i prowadzącego Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Radzyniu Podlaskim. Film spotkał się z bardzo dobrym odbiorem a pani Marzenna Szymańska, absolwentka szkoły filmowej w Łodzi, wyraziła wiele ciepłych słów na temat filmu.  

Twórcy filmu mają nadzieję, że ich projekt znacząco przyczyni się do spopularyzowania postaci doktora Stanisława Sitkowskiego a tabliczka z nazwą ulicy w Radzyniu Podlaskim poświęconą doktorowi będzie kojarzyć się z jego osobą i działalnością.

 Autorzy składają serdeczne podziękowania dla osób i instytucji, które przyczyniły się do powstania tego filmu, m. in.: Instytutowi Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, szczególnie panu Michałowi Gawriłow za całokształt, pani Marzennie Szymańskiej za ciepłe słowa, pani Małgorzacie Grygiel za wsparcie merytoryczne i techniczne, Archiwum Państwowemu w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim i pani kierownik dr Joannie Kowalik – Balickiej, panu Maciejowi Załuskiemu, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim i pani dyrektor Grażynie Kratiuk i pani Marii Ryndak, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno –Wychowawczemu im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim i pani dyrektor Jolancie Purgał, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Fundacji Ośrodek Karta w Warszawie. 

Fotografie: Marzenna Szymańska, Beata Junak, Agnieszka Gątarczyk, Maria Ryndak, Kacper Jeleń