Egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna – od 29 czerwca do 6 lipca 2020 roku