Egzamin z kwalifikacji – część pisemna 18.06.2019r. /wtorek/

L. p. Klasa Kwalifikacja Godzina otwarcia arkuszy
1.      3Tb B.33 1200
2.      3bh M.20 1000
3.      3Ts M.12 1200
4.      3Te A.35 1000
5.      3Tf A.19 1200
6.      3Tgh T.06 1000
7.      3Tgh T.11 1000
8.      3Ti E.13 1200
9.      3bh A.18 1000
10.  3g T.06 1000
11.  3s M.18 1000
12.  3Ti E.12 1000
13.  3e E.07 1000
14.  4Ti E.14 1400

 

Na egzamin należy zgłosić się 60 min. wcześniej!

Zdający przynosi:

  • dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
  • długopis (pióro) z czarnym atramentem,
  • kalkulator prosty podpisany Imieniem i Nazwiskiem, klasą oraz kwalifikacją.

Nie można wnosić na egzamin telefonów komórkowych oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.