Dzień Otwarty w ZSP

Quo vadis, Gimnazjalisto?

            18 maja 2018 roku radzyński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II otworzył swe podwoje przed gimnazjalistami podejmującymi decyzję dotyczącą dalszej drogi kształcenia. Przybyła licznie młodzież mogła wraz z opiekunami zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną placówki. Mottem tegorocznego przedsięwzięcia było hasło: „ZSP Twoją drogą do kariery”. Już przy wejściu stało Koło Fortuny dla niezdecydowanych, prezentujące wszystkie dostępne kierunki kształcenia dla trzech typów szkół, a więc II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia. Wśród klas licealnych znalazły się na nim: sportowo-turystyczna, humanistyczna, biologiczno-medyczna, prawno-administracyjna, matematyczno-politechniczna, spośród technikum: technik logistyk, technik budownictwa, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, wreszcie klasy branżowe: kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, stolarz.

            Uczniowie Zespołu Szkół – pod czujnym okiem swych nauczycieli – prowadzili warsztaty, quizy, eksperymenty, pokazy, projekcie filmów, pokazywali swe osiągnięcia etc. Przekonywali w ten sposób, dlaczego ich zdaniem warto było wybrać tę szkołę. Na gimnazjalistów czekały zatem między innymi takie niespodzianki jak: pokaz piłki nożnej, aerobic, pokazy fryzjerskie, pokazy chemiczne i biologiczne, ratownicze. Przybyli obserwowali, jakie umiejętności zawodowe nabyli uczniowie ZSP ucząc się w tej szkole, co miało im pomóc w podjęciu osobistych decyzji. Umożliwiono im także zorientowanie się w bogatej bazie dydaktycznej szkoły, mającej ogromny wpływ na jakość kształcenia.

            Oprócz zwiedzania poszczególnych pracowni uczniowie gimnazjum mieli okazję, by spotkać się na hali widowiskowo-sportowej z Panią Dyrektor dr Grażyną Dzida, która zaprezentowała w skrócie możliwości zarządzanej przez siebie szkoły, podkreślając jej wyjątkowość na tle innych placówek edukacyjnych szeroko rozumianego regionu. Miny przybyłych gości świadczyły o tym, że obiekt i jego wyposażenie prezentują się profesjonalnie, na miarę edukacji XXI wieku.