Czterech uczniów ZSP finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista: Izabela Bednarczyk, Krzysztof Kalenik, Mateusz Majcher oraz Daria Stanisławska wzięli udział w finale ogólnopolskiej V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, który odbył się W dniach 12 – 13 grudnia 2019 r. w Krakowie. Do finału zakwalifikowało się 65 najlepszych uczniów w kraju z 41 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

Finaliści rozwiązywali test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym a także zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu komputerowego. 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów odpowiadało przed Jury i publicznością na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej. Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny w gospodarce rynkowej”.

Każdy uczeń ZSP uzyskał tytuły finalisty olimpiady i jednocześnie zwolnienie z części teoretycznej egzaminu z kwalifikacji.