Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w organizacji nauczania
w okresie od dnia 30.11.2020 r. do dnia 03.01.2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 30 listopada 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim niżej wymienione zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej,

  1. Zajęcia praktyczne dla uczniów:

–  klas czwartych Technikum,

– 1beb stolarz,

– 3bs ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych,

– 3gh kucharz i sprzedawca,

– 3bem murarz-tynkarz i stolarz,

– 3tbms technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych,

– 3tl technik logistyk,

– 3tfg technik usług fryzjerskich i technik żywienia i usług gastronomicznych,

– 3teh technik ekonomista i technik hotelarstwa,

– 2tfgp, 2tfg technik usług fryzjerskich,

– 1o, 2o, 3o kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.

  1. Konsultacje dla uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego i klas czwartych Technikum z przedmiotów, z których przystępują do egzaminu maturalnego.

Pozostałe lekcje prowadzone są w formie zdalnej.

Jednocześnie Informuję o zmianie planu lekcji od dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji pracy szkoły zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

Komunikat

Dyrektor Szkoły informuje o możliwości korzystania przez uczniów, rodziców  i nauczycieli z pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej przez specjalistów szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus  oraz kontaktu telefonicznego. Czytaj więcej

Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od dnia 19.10.2020 r.

Uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim nauczanie będzie realizowane w sposób hybrydowy polegający na  połączeniu stacjonarnego trybu nauczania i lekcji zdalnych.

Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej:

– zajęcia praktyczne we wszystkich klasach Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia,

– lekcje z projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych w klasie trzeciej Technikum Informatycznego,

– lekcje z języka polskiego, matematyki i języków obcych w klasach maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum oraz przedmioty zawodowe w klasach czwartych Technikum,

– praktyki i zajęcia praktyczne odbywające się w zakładach pracy.

Pozostałe lekcje będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus Synergia i innych narzędzi do nauczania online.

Informuję, że od najbliższego poniedziałku nastąpi zmiana planu lekcji. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do odbywania zajęć prowadzonych w formie zdalnej, jak i stacjonarnej zgodnie z nowym planem lekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

Grażyna Dzida

Egzamin maturalny – 2021

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE CKE  ORAZ  NA STRONIE OKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej – ZMIANY NA EGZAMINIE MATURALNYM 2021

 

Drodzy Maturzyści!

     

  Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00 w macierzystej szkole w następujących salach:

253 – j. polski, matematyka

254 – j. angielski

101 – j. rosyjski

       Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej: Wyświetl

 

ODBIERANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

31.08.2020r. (PONIEDZIAŁEK) OD GODZ. 10:00 U WYCHOWAWCY

 

UWAGA NAUCZYCIELE !!!

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

ODBĘDZIE SIĘ 28 SIERPNIA 2020 r. (PIĄTEK) O GODZINIE 12.00

W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

1 2 3 4 10