KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Zgodnie z informacją przekazaną za pomocą dziennika elektronicznego w sobotę (18 kwietnia)  odbędzie się egzamin końcowy z przedmiotu Obsługa programu kadrowo płacowego.

Zgodnie z ustaleniami zadanie  zostanie przekazane w sobotę o godzinie 11 za pomocą  dziennika elektronicznego.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  jest do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 83 352-73-31, lub za pośrednictwem  e-mail: sekretariat.szkola@gmail.com

Terminy konsultacji poszczególnych nauczycieli zostały przekazane uczniom i rodzicom bezpośrednio poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego oraz obowiązków nauczycieli w okresie

zawieszenia zajęć w szkole od 25 marca 2020 r.

Wyświetl

Załącznik 1 | Załącznik 2

FORMY REALIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

PROWADZONE OD DNIA 12 MARCA 2020 R.

Dyrektor Szkoły informuje, że uczniowie, rodzice  i nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej specjalistów szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz kontaktu telefonicznego. Czytaj więcej

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW/SŁUCHACZY I RODZICÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

  1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu, wywołanemu koronawirusem COVID-19,  od  12 marca 2020 r. w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  prowadzone jest  kształceniu na odległość dla uczniów/słuchaczy wszystkich typów szkół z wykorzystaniem m. in.: dziennika elektronicznego, zasobów portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, gov.pl, cke.gov.pl/, stron okręgowych komisji egzaminacyjnych, www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne oraz materiałów edukacyjnych telewizji.                                                                                                 
  2. Zostaje odwołane spotkanie z rodzicami klas maturalnych.                                                                                                                                                      
  3. Rodziców uczniów klasach maturalnych proszę o zapoznanie się z wystawionymi propozycjami ocen za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych zostały również przesłane do rodziców pocztą tradycyjną.                                                                                                                                                                                                                                                    
  4. Informuję, że wszyscy uczniowie będą mieli możliwość poprawy ocen po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej regulującego zasady ocenianie i klasyfikowanie w zaistniałych okolicznościach.                                                                                       
  5. Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń –  luty 2020 zostaną przekazane uczniom dnia 20.03.2020 r.za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.                                                                                                                                                    
  6. Proszę o bieżące monitorowanie informacji ukazujących się na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.                                                                          
  7. Rodziców, jak i uczniów proszę o bieżące zgłaszanie do nauczycieli/dyrekcji problemów związanych z udziałem uczniów w procesie kształcenia na odległość.                                                                                                                                                                                                                
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci zalecam przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli zasad przedstawionych na plakacie zamieszczonym poniżej.

Pozostaję do dyspozycji Państwa

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida

 

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań w budynku
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

          Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. poz. 433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiam, że:

od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania klientów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim:

  1. Niezbędną dokumentację mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty na adres: ul. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski
  2. Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do szkoły  83 3527331,
oraz adresy email: sekretariat.szkola@gmail.com

          W wyjątkowych sytuacjach interesanci  będą przyjmowani po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Dziękując za zrozumienie zaistniałej sytuacji,

pozostaję z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły

dr Grażyna Dzida

1 2 3 4 9