Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego od dnia 19.10.2020 r.

Uprzejmie informuję, że od dnia 19 października 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim nauczanie będzie realizowane w sposób hybrydowy polegający na  połączeniu stacjonarnego trybu nauczania i lekcji zdalnych.

Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej:

– zajęcia praktyczne we wszystkich klasach Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia,

– lekcje z projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych w klasie trzeciej Technikum Informatycznego,

– lekcje z języka polskiego, matematyki i języków obcych w klasach maturalnych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum oraz przedmioty zawodowe w klasach czwartych Technikum,

– praktyki i zajęcia praktyczne odbywające się w zakładach pracy.

Pozostałe lekcje będą prowadzone w formie zdalnej z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Librus Synergia i innych narzędzi do nauczania online.

Informuję, że od najbliższego poniedziałku nastąpi zmiana planu lekcji. Uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do odbywania zajęć prowadzonych w formie zdalnej, jak i stacjonarnej zgodnie z nowym planem lekcji.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

Grażyna Dzida

Egzamin maturalny – 2021

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE CKE  ORAZ  NA STRONIE OKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej – ZMIANY NA EGZAMINIE MATURALNYM 2021

 

Drodzy Maturzyści!

     

  Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00 w macierzystej szkole w następujących salach:

253 – j. polski, matematyka

254 – j. angielski

101 – j. rosyjski

       Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej: Wyświetl

 

ODBIERANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

31.08.2020r. (PONIEDZIAŁEK) OD GODZ. 10:00 U WYCHOWAWCY

 

UWAGA NAUCZYCIELE !!!

ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

ODBĘDZIE SIĘ 28 SIERPNIA 2020 r. (PIĄTEK) O GODZINIE 12.00

W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ

Drodzy Maturzyści!

Zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE, świadectwa dojrzałości będą wydawane 11 sierpnia 2020 r., w naszej szkole od godz. 9:00 w sali 18 absolwentom Technikum, w sali 16 absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum dla Dorosłych.

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę zakrywającą usta i nos. Świadectwa obieramy  pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości. Po odbiorze dokumentu należy niezwłocznie opuścić szkołę.

Prosimy o postępowanie zgodne z reżimem sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły.

 

Uczniom, opiekunom i organizatorom wypoczynku polecamy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych poświęconych bezpiecznemu wypoczynkowi:

 1. Serwis https://bezpiecznyautobus.gov.pl/ – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.
 3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
 4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.
Jak bezpiecznie wypoczywać – filmy edukacyjne https://www.gov.pl/web/edukacja/jak-bezpiecznie-wypoczywac-filmy-edukacyjne

Życzymy, aby tegoroczne wakacje  były bezpieczne i przebiegał bez zakłóceń.

Dziękuję i pozdrawiam

Terminarz egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020

24 sierpnia 2020 r. 25 sierpnia 2020 r. 26 sierpnia 2020 r.
 • j. polski
 • j. angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • techniki fryzjerskie
 • podstawy konstrukcji
 • technologia napraw
 • technologia robót murarskich i tynkarskich
 • konstrukcje maszyn
 • zajęcia praktyczne
 • matematyka
 • informatyka
 • administracja sieciowymi  systemami operacyjnymi
 • systemy operacyjne
1 2 3 4 10